Tietosuojaseloste / colose.fi

Tämä on Careliána Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Careliána Oy (Y-tunnus: 0515446-3)
Osoite: Pikkutatinkuja 3 55510 Imatra

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Titta Miettinen, 0505050041, careliana@colose.fi

Careliána:Oy sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden
vaikuttaa tietojensa käsittelyyn OMA TILI- sivulla, jossa asiakkaalla on mahdollisuus rajata
tietojensa käyttöä.
Kerromme tässä tietosuojaselosteessa asiakkaillemme, kuinka heidän henkilötietojansa
käsitellään. Asiakkaan tulee hyväksyä tietosuojaselosteemme käyttääkseen colose.fi -verkkopalveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin
sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
* Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen asiakkaalle
* Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
* Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
* Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
Tunnistamistiedot, kuten:
* Nimi
* Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
* Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
* Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
* Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
* Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
* Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
* Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
* Tuotearvostelut
* Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
* Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi colosekauppa.fi Internetin
kautta.
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme,
esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

* Asiakassuhteen ylläpitämiseen
* Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin (kirjanpito ym. lailliset velvoitteet)
* Verkkokauppamme toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
* Asiakaskokemuksen parantamiseen
* Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
* Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen
* Väärinkäytösten estämiseen
* Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Careliána Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen,
sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön
velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta
tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta
käsittelemiseltä.
Careliána Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa ja verkkokaupan asiakastiedot säilytetään
maksimissaan 5 (viisi) vuotta verkkokauppaohjelmistossa (palvelimen sijainti Webhosting UK,
Iso-Britannia).
Rekisterinhallintajärjestelmät sekä palvelimet ovat suojattu käyttäjätunnuksilla ja vahvoin
salasanoin tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Careliána Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on
koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain
niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.
Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun
lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa
kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on
tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien
vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Careliána Oy:n järjestelmistä.
Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm.
seuraaviin tarkoituksiin:
* Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto
henkilötietoja tai ei
* Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
* Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota
lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
* Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen
turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:
* Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua
koskevista henkilötiedoista (OMA TILI)
* Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
* Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen
peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi OMA
TILI-sivulla.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla kirjallisesti yhteyttä
asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi
todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan
pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen
velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot).
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta
valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Careliána Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
careliana@colose.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Careliana:Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa
käsittelyyn.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta
vastaan erilaisia markkinointiviestejä (uutiskirjeitä). Vaihtoehdot löydät OMA TILI-sivulta.
Asiakas voi koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Careliána Oy:n poistamaan omat
tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään
osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi
sekä markkinointia (uutiskirje) varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa
myöntävälle (pankki) taholle. Emme käytä tällä hetkellä kolmannen osapuolen tarjoamaa
mainostuksessa käytettävää viestintäpalvelula.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja
personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja, jotta voimme paremmin
tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikkatarkoituksiin käytetty tieto on
anonymisoitua.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille lain vaatimilla ehdoilla. Informoimme
tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
* Analytiikka- ja tilastointikumppaneille (Google Analytics)
* Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin
tai perille asti
* Maksunvälittäjälle
* Laskuoperaattorille
Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin
OMA TILI-sivulla.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Sivustomme käyttää evästeitä (cookies). Tieto, jota kerätään evästeillä ovat IP-osoite,
selaintyyppi, laajakaistapalveluntarjoaja (ISP), käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja aika sekä
muuta tietoa, jotka liittyvät navigointiin. Evästeet eivät kerää tietoa henkilöllisyydestäsi.
Evästeiden keräämien tietojen avulla analysoimme sivustojemme käyttöä ja siten kehitämme
sivustomme käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisemmäksi. Tietoa käytetään ainoastaan
yrityksessä sisäisesti, eikä välitetä kolmansille osapuolille tai toisille henkilöille yrityksen
ulkopuolelta.

Käytämme evästeitä toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin
kohdentamiseen.
Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen (kirjautuu sisään asiakastilille),
kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin
evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista, muutoin verkkokauppaohjelmisto ei voi toimia
täydellisesti.

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa
15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja
paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja
myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google
Analyticsin tietojen käsittelystä.
Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla
käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen
osapuolen evästeet.
SOME-eväste:
Käytämme lisäosaa, joka mahdoillistaa joidenkin sivuston sisältöjen
jakamisen SOME:ssa. Tämä lisäosa asettaa käytettäessä evästeen,
joka auttaa sinua mm. näkemään kuinka monta kertaa jakamasi sivu on jaettu kaiken kaikkiaan.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille
asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Careliána Oy
Pikkutatinkuja 3
55510 Imatra
Careliana@colose.fi
Puhelin 0505050041

Sivusto käyttää evästeitä tehdäkseen vierailustasi sujuvampaa.
Hyväksyn tietosuojakäytännön.

Tuote lisätty toivelistalle